Det kostar i genomsnitt 30 % mer att äta ekologiskt i jämförelse med att köpa ordinära varor som inte producerats enligt de regler som exempelvis miljömärkningen Krav ställer. Det kan dock vara svårt att hitta ekologiska ersättningsprodukter för samtliga av de artiklar man köper i matbutiken.

Maria Soxbo som är huvudskribent på matbloggen Husligt.se fastslog genom ett grundligt test att det är relativt dyrt att äta ekologiskt. Hon pekade på att många ekologiska varor endast är marginellt dyrare än standardvaror. Priset för ekologiska varor likt kyckling, havregryn och gurka är dock 50 %, 40 % respektive 240 % dyrare i jämförelse med standardvaror.

Bland de ekologiska varor som enbart medför ett mindre pristillägg innefattas bland annat surdegsbröd, pasta och olivolja, som endast är 8 %, 15 % respektive 12 % dyrare än standardvaror.

 

Varför är ekologisk mat dyrare än standardvaror?

Ekologiska odlingar medför mindre skördar, främst då konstgödsel samt kemiska bekämpningsmedel inte får användas. Som en konsekvens av det ökade miljötänket krävs även mer personal, då det både är tidsödande och dyrt att producera ekologisk mat i mindre skala.

Naturskyddsföreningen förtydligar att 17 % av alla svenska gårdar odlar ekologiskt, men somliga av gårdarna har dock enbart öronmärkt en mindre del av sin åkermark för framställning av ekologiska varor. Att producera ekologisk mat i stor skala är en stor utmaning.

 

Dessa regler gäller för ekologiska gårdar:

  • De får inte odla med konstgödsel.
  • Inga kemiska bekämpningsmedel får användas.
  • Genmanipulering är förbjudet i alla dess former.
  • De effektiviserar sina odlingar med djurgödsel, gröngödsel samt kvävefixerande växter.
  • Skadeinsekter samt ogräs bekämpas med relativt kostnadsineffektiva biologiska metoder, likt växelbruk samt olika former av ogräsrensning.
  • En stor vikt läggs vid att djuren ska få leva fritt och naturligt.

Tips: Köp ekologiska körsbär och tillaga körsbärsjuice.

Hur har man råd att äta ekologiskt?

Att öka sin hushållsbudget för mat med cirka 30 % är få förunnat. Men om du har ett flertal dyra krediter är det en god idé att slå ihop samtliga av dessa till ett samlingslån; dels för att dina lånekostnader minskar, och dels för att övriga kreditgivare ser ett stort lån som en förtroendeingivande signal.

På ekonomi- och låneportalen Samla kan du låna pengar genom att jämföra ett 40-tal långivare mot varandra, vilket innebär att du sparar pengar. I samband med att du ber Sambla jämföra lånealternativen åt dig kan du dessutom välja att sammanfoga dina befintliga lån i samma skede.

 

Är ekologisk mat nyttigare än standardprodukter?

Det är oklart. Forskningen har inte kunnat påvisa några skillnader i vare sig vitamin- eller mineralhalt gällande ekologisk kontra konventionellt odlad mat. Du värnar dock om djur och natur såvida du köper ekologisk mat, och utöver det är inga skadliga bekämpningsmedel inkluderade.

Framtida forskning kan mycket väl påvisa att en ekologisk kost medför positiva effekter för hälsan, men fler och mer seriösa studier måste genomföras innan det kan inträffa.

 

Hur vet man att maten är ekologisk?

I Sverige måste ekologiska livsmedel innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser. Mat som kan härledas till jakt på vilddjur eller vildfångad fisk får aldrig kallas för ekologisk. Det vanligaste ekologiska varumärket i Sverige är Krav, och inom EU är Europalövet mest välkänt.

ICA förtydligar också att svenska livsmedelsvaror generellt sett är mer miljövänliga i jämförelse med livsmedelsprodukter som importerats från ett icke-EU-land.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *