Även om den kortsiktiga lönsamheten i regel inte är stor är det alltid en bra idé att bredda sitt investerande. Om du exempelvis placerar pengar i en högriskfond kan du mycket väl tjäna uppemot 50 % av insatsen på ett år, men du kan också förlora precis varenda krona.

Det är även viktigt att fler personer än bara du själv gagnas av investeringen. Om du investerar hållbart är avkastningen i regel något lägre, men du gör samtidigt en god insats för dina medmänniskor.

 

Vad är hållbara investeringar?

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för alla arbetssätt som investerare använder sig av för att ta ansvar för mer än bara den monetära förtjänsten. Mer specifikt ska även samhället och miljön gagnas av hållbara investeringar, som i många fall medför mindre utsläpp och/eller hållbara löner.

Begreppet hållbara investeringar hör man främst när fonder och/eller aktier kommer på tal. Men begreppet kan faktiskt innefatta vilka investeringar som helst, så länge investeringarna uppfyller de kriterier som finns uppsatta för att investeringen ska kunna klassificeras som en hållbar sådan.

I den här artikeln uppmärksammar vi 3 investeringar som vi förmodar kommer att bli lönsamma på sikt; för dig, för samhället samt miljön.

 

Tips: Att äta ekologiskt är också en hållbar insats för miljön.

 

De 3 bästa hållbara investeringarna

  1. Investera i en lågriskfond. Men bara om fonden investerar hållbart.
  2. Installera solceller. Både du och miljön tjänar på det.
  3. Investera i fastigheter. Och investera hållbart i dessa.

Nedan pratar vi mer om de investeringstips som precis nämnts i större detalj.

 

1. Välj att investera i en lågriskfond

Lågriskfonder är som Avanza förtydligar fonder med en låg men samtidigt förhållandevis säker avkastning. Här kan man till och med välja att parkera sina investerade pengar för att vänta på bättre börstider. Att investera i en miljö- och samhällsmässigt sund lågriskfond ger dock i regel än lägre avkastning i jämförelse med övriga fonder.

Men att tänka på miljön samt kommande generationer är inte alltid en idé som fyller plånboken till max. Vi anser dock att du ska ta ditt ansvar och alltid investera i hållbara fonder, även om den genomsnittliga monetära förtjänsten är omkring 3 och 4 % lägre.

 

 

2. Välj att investera i solceller

Att investera i solceller är en både lönsam och hållbar idé. Återbetalningstiden för solceller ligger idag på omkring 10 till 15 år, vilket medför att den ursprungliga investeringen snabbt är återbetald. Utöver detta avger solceller inga föroreningar, och det innebär att du även gör miljön en tjänst.

Det finns även webbsidor där man kan uppge alla viktiga detaljer i en kalkylator, för att få kunna ta del av en träffsäker beräkning gällande hur mycket pengar du kommer att tjäna. Den enda nackdelen med solceller är att en viss miljöpåverkan kan härledas till tillverkningsprocessen.

Majoriteten av alla solcellspaneler är nämligen tillverkade i Kina, där energiframställning med kol är mycket vanligt förekommande. Men när dina solceller varit i drift i cirka 2 till 3 år är den ursprungliga miljöpåverkan som vi precis nämnt tillintetgjord.

 

Tips: Det är också en bra idé att konsumera hållbart.

 

3. Välj att investera i fastigheter

Att köpa fastigheter och därefter ta ut en fast månadshyra är en monetärt lönsam idé. Det kan också vara en hållbar idé såvida du ser till att investera i byggnaderna på ett ansvarsfullt sätt. Att installera solceller på taket och att nyinvestera i miljövänliga nollengerihus är två insatser som både är bra för din plånbok och ditt samvete.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *